Oddział Łódzki PTK

Pracownia Hemodynamiki

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi
ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel./fax: 42/ 201.4. 60

e-mail:  lodzki@ptkardio.pl

Przewodniczący:                                          Dr hab. n. med. Michał Kidawa

Przewodniczący-Elekt:                                Dr hab. n. med. Ewa Trzos

Poprzedni Przewodniczący:                       Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Sekretarz:                                                      Dr n. med. Jacek Jędrzejczyk

Skarbnik:                                                       Dr n. med. Michał Kacprzak

 

Członkowie:                                                  Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

                                                                       Dr n. med. Ewa Szymczyk

                                                                       Dr n. med. Paulina Wejner-Mik

                                                                       Dr n. med. Paweł Życiński

 

Komisja Rewizyjna:                                     Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chiżyński

                                                                       Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

                                                                       Dr n. med. Tomasz Rudziński