Oddział Łódzki PTK

I Klinika Kardiologii i Katedra Kardiologii UM w Łodzi
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
Tel.: 42/ 251 62 16
e-mail: ewa_trzos@op.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Trzos
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Michał Kidawa prof. UM
Sekretarz: Lek. med. Patryk Siedlecki
Skarbnik: Dr n. med. Łukasz Figiel

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Paulina Wejner-Mik
  Dr hab. n. med. Prof. UM Karina Wierzbowska-Drabik
  Dr n. med. Ewa Szymczyk
  Lek. med. Robert Morawiec

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
  Lek. med. Oliwia Brycht