Lodz Division of PCS

Pracownia Hemodynamiki

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi
ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel./fax: 42/ 201.4. 60

e-mail:  lodzki@ptkardio.pl

Chairperson:                                          Dr hab. n. med. Michał Kidawa

Chairperson-Elect:                                Dr hab. n. med. Ewa Trzos

Past-Chairperson:                                 Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Secretary:                                               Dr n. med. Jacek Jędrzejczyk

Treasuer:                                                Dr n. med. Michał Kacprzak

 

Members:                                               Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

                                                                 Dr n. med. Ewa Szymczyk

                                                                 Dr n. med. Paulina Wejner-Mik

                                                                 Dr n. med. Paweł Życiński

 

Revision Committee:                            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chiżyński

                                                                 Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

                                                                 Dr n. med. Tomasz Rudziński