Lodz Division of PCS

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
Oddział Kardiologiczny
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Tel.: 42/ 689 54 91
Fax: 42/689 54 92
e-mail: sekretariat.kardio@kopernik.lodz.pl

Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
Chairperson-Elect: Prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka - Dąbrowa
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Ewa Trzos
Secretary: Lek. med. Marcin Kasprzyk
Treasurer: Dr n. med. Łukasz Figiel

 

Board members: Dr n. med. Błażej Michalski
  Dr n. med. Robert Morawiec
  Lek. med. Patryk Siedlecki
  Lek. med. Aleksandra Mamzer

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Prof. dr. hab. n. med. Jarosław Drożdż
  Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz