Oddział Podkarpacki PTK

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych 
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów 
Tel. 17/ 866 48 80, 17/866 48 89
Fax. 17/ 866 48 81
e-mail: ptk.o.podkarpacki@interia.pl

Przewodnicząca: Lek. med. Bernadetta Deręgowska
Przewodniczący-Elekt: Lek. med. Tadeusz Bednarczyk 
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Miłosz Marć
Sekretarz: Lek. med. Elżbieta Korczowska
Skarbnik: Lek. med. Piotr Szafarz

 

Członkowie Zarządu: Lek. med. Maciej Dąbek
  Lek. med. Bartłomiej Wróbel
  Lek. med. Magdalena Kisiel

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr n. med. Leszek Kamiński
  Dr n. med. Marek Styczkiewicz
  Lek. med. Agnieszka Kamińska