Oddział Podkarpacki PTK

Centrum Medyczne „Medyk”

ul. Szopena 1

35-055 Rzeszów

tel.: 17/ 850.93.40

e-mail: stanislaw.mazur@ptkardio.pl

Przewodniczący:                                           Lek. med. Stanisław Mazur

Przewodniczący-Elekt:                                 Dr n. med. Miłosz Marć

Poprzedni Przewodniczący:                        Dr n. med. Maria Nowak

Sekretarz:                                                       Lek.  med. Michał Mazur                            

Skarbnik:                                                        Dr n. med. Leszek Kamiński

                                          

Członkowie:                                                    Dr n. med. Małgorzata Bieńkowska

                                                                         Dr n. med. Łukasz Wiśniowski

                                                                         Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Komisja Rewizyjna:                       

Przewodniczący:                                           Dr n. med. Dariusz Szafran

                                                                         Dr n. med. Grzegorz Walawski

                                                                         Dr n. med. Adam Młodziankowski