Podkarpacie Division of PCS

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych 
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów 
Tel. 17/ 866 48 80, 17/866 48 89
Fax. 17/ 866 48 81
e-mail: ptk.o.podkarpacki@interia.pl

Chairperson: Lek. med. Bernadetta Deręgowska
Chairperson-Elect: Lek. med. Tadeusz Bednarczyk 
Past-Chairperson: Dr n. med. Miłosz Marć
Secretary: Lek. med. Elżbieta Korczowska
Treasurer: Lek. med. Piotr Szafarz

 

Board members: Lek. med. Maciej Dąbek
  Lek. med. Bartłomiej Wróbel
  Lek. med. Magdalena Kisiel

 

Revision Committee:  
Chairperson: Dr n. med. Leszek Kamiński
  Dr n. med. Marek Styczkiewicz
  Lek. med. Agnieszka Kamińska