Podkarpacie Division of PCS

Centrum Medyczne „Medyk”

ul. Szopena 1

35-055 Rzeszów

tel.: 17/ 850.93.40

e-mail: stanislaw.mazur@ptkardio.pl

Chairperson:                                           Lek. med. Stanisław Mazur

Chairperson-Elect:                                 Dr n. med. Miłosz Marć

Past-Chairperson:                                  Dr n. med. Maria Nowak

Secretary:                                                Lek.  med. Michał Mazur                            

Treasurer:                                               Dr n. med. Leszek Kamiński

                                          

Board members:                                   Dr n. med. Małgorzata Bieńkowska

                                                                 Dr n. med. Łukasz Wiśniowski

                                                                 Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Revision Committee:                      

Chairperson:                                          Dr n. med. Dariusz Szafran

                                                                 Dr n. med. Grzegorz Walawski

                                                                 Dr n. med. Adam Młodziankowski