Oddział Radomski PTK

Oddział Kardiologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
ul. Juliana Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
Tel.:48/ 361.48.06
Fax:48/ 361.36.40 

Przewodniczący:

Dr n. med. Magdalena Poterała

Przewodniczący-Elekt:

Lek. med. Wojciech Achremczyk

Poprzedni Przewodniczący:

Lek. med. Ewa Pawlik-Rak

Sekretarz/Skarbnik:

Mgr piel. Henryka Klamut

 

 

Członkowie:

Lek. med. Małgorzata Mikołajczyk

   

Komisja rewizyjna:

 
 

Lek. med. Tomasz Wąsowicz

 

Lek. med. Kamil Karpeta

 

Lek. med. Dawid Urbański