Oddział Radomski PTK

Klinika Kardiologii
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
ul. Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
Tel: 48/ 361 49 85
e-mail: aniak38@op.pl

Przewodnicząca: Dr n. med. i n. o zdr. Henryka Klamut
Przewodnicząca-Elekt: Studentka Dominika Stachniak
Poprzedni Przewodniczący: Lek. med. Wojciech Achremczyk
Sekretarz/Skarbnik: Lek. med. Jarosław Kosior

 

Członkowie Zarządu: Student Tomasz Mierzejewski

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Lek. med. Tomasz Wąsowicz
  Student Aleksander Janik
  Student Grzegorz Drapała