Oddział Radomski PTK

Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
e-mail: w.achremczyk@gmail.com

Przewodniczący: Lek. med. Wojciech Achremczyk
Przewodnicząca-Elekt: Mgr piel. Henryka Klamut
Poprzedni Przewodniczący Dr n. med. Małgorzata Poterała
Sekretarz/Skarbnik: Dr n. med. Małgorzata Mikołajczyk

 

Członkowie Zarządu: Student Izabela Słota

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Lek. med. Tomasz Wąsowicz
  Student Aleksander Janik
  Student Gabriela Marciniak