Radom Division of PCS

Klinika Kardiologii
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
ul. Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
Tel: 48/ 361 49 85
e-mail: aniak38@op.pl

Chairperson: Dr n. med. i n. o zdr. Henryka Klamut
Chairperson-Elect: Student Dominika Stachniak
Past-Chairperson: Lek. med. Wojciech Achremczyk
Secretary/Treasurer: Lek. med. Jarosław Kosior

 

Board members: Student Tomasz Mierzejewski

 

Revision Committee:  
Chairperson: Lek. med. Tomasz Wąsowicz
  Student Aleksander Janik
  Student Grzegorz Drapała