Radom Division of PCS

Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
e-mail: w.achremczyk@gmail.com

Chairperson: Lek. med. Wojciech Achremczyk
Chairperson-Elect: Mgr piel. Henryka Klamut
Past-Chairperson: Dr n. med. Małgorzata Poterała
Secretary/Treasurer: Dr n. med. Małgorzata Mikołajczyk

 

Board members:: Student Izabela Słota

 

Revision Committee:  
Chairperson: Lek. med. Tomasz Wąsowicz
  Student Aleksander Janik
  Student Gabriela Marciniak