Radom Division of PCS

Oddział Kardiologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
ul. Juliana Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
Tel.:48/ 361.48.06
Fax:48/ 361.36.40 

Chairperson:

Dr n. med. Magdalena Poterała

Chairperson-Elect:

Lek. med. Wojciech Achremczyk

Past-Chairperson:

Lek. med. Ewa Pawlik-Rak

Secretary/Treasurer:

Mgr piel. Henryka Klamut

 

 

Board members:

Lek. med. Małgorzata Mikołajczyk

   

Revision Committee:

 
 

Lek. med. Tomasz Wąsowicz

 

Lek. med. Kamil Karpeta

 

Lek. med. Dawid Urbański