Oddział Wrocławski PTK

Centrum Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.: 71/736.42.00
fax: 71/736.42.09
e-mail: wkuliczkowski@wp.pl

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

Przewodniczący-Elekt:

Dr n. med. Ewa Mroczek

Poprzedni Przewodniczący:

Dr n. med. Robert Zymliński

Sekretarz:

Dr n. med. Marcin Protasiewicz

Skarbnik:

Dr n. med. Konrad Kaaz

 

 

Członkowie:

Dr n. med. Jan Biegus

 

Dr n. med. Rafał Wyderka

 

Dr n. med. Piotr Niewiński

 

Dr hab. n. med. Tomasz Roleder

   

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący:

Dr n. med. Barbara Brzezińska

 

Lek. med. Paweł Siwołowski

 

Lek. med. Piotr Gajewski