Oddział Wrocławski PTK

Klinika Kardiologii
Instytut Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
51-354 Wrocław
Tel.: 71/ 736 42 00
Fax: 71/ 736 42 09
e-mail: mroczeke@wp.pl

Przewodniczący: Dr n. med. Ewa Mroczek
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Rafał Wyderka
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
Sekretarz: Dr n. med. Bartosz Szafran
Skarbnik: Dr n. med. Konrad Kaaz

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
  Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
  Lek. med Michał Furdal

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Piotr Niewiński
  Lek. med. Paweł Siwołowski
  Lek. med. Piotr Gajewski