Wroclaw Division of PCS

Katedra Nauk Klinicznych Niezabiegowych Wydział Medyczny
Politechnika Wrocławska
Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T. Marciniaka- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
Tel.: 71/ 306 47 21
e-mail: ramwyder@gmail.com

Chairperson: Dr n. med. Rafał Wyderka
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Piotr Kubler prof. UM
Past-Chairperson: Dr n. med. Ewa Mroczek
Secretary: Dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka
Treasurer: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch prof. UM

 

Board members: Dr n. med. Bartosz Szafran
  Lek. med. Michał Labus
  Dr hab. n. med. Adrian Włodarczak
  Lek. med. Michał Furdal

 

Revision Committee:  
Chairperson: Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz prof. UM
  Dr n. med. Konrad Kaaz
  Dr n. med. Andrzej Wojszwiłło