Sekcja Kardiologii Dziecięcej ikona

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, GUM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel.: 58/ 349 28 70
Fax: 58/ 349 28 95
e-mail: joanna.kwiatkowska@gumed.edu.pl

Przewodnicząca: Prof. dr. hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr. hab. n. med. Roland Fiszer
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr. hab. n. med. Jacek Kusa
Sekretarz: Dr n. med. Radosław Pietrzak
Skarbnik: Dr n. med. Paweł Cześniewicz

                                  

Członkowie: Dr hab. n. med. Małgorzata Żuk
  Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Lek. med. Adam Koleśnik

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
  Lek. med. Ewa Stążka-Grygosiewicz