Sekcja Kardiologii Dziecięcej ikona

Klinika Kardiologii Dziecięcej

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

tel.: 42/271.14.71

fax: 42/  271.14.40

e-mail: tmoszura@wp.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Jacek Kusa
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
Sekretarz: Dr n. med. Paweł Dryżek
Skarbnik: Dr n. med. Tomasz Floriańczyk

                                  

Członkowie: Dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
  Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
  Dr n. med. Beata Chodór
  Dr n. med. Janusz Czarnecki

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
  Dr n. med. Agnieszka Skierska