Sekcja Kardiologii Dziecięcej ikona

Oddział Kardiologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73 a
51-124 Wrocław
Tel.: 71/ 327 01 40
Faks: 71/ 324 05 78
e-mail: jkusa@wssk.wroc.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
Sekretarz: Dr n. med. Agnieszka Skierska
Skarbnik: Dr n. med. Radosław Pietrzak

                                  

Członkowie: Dr hab. n. med. Roland Fiszer
  Dr hab. n. med. Sebastian Góreczny
  Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
  Dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała

 

Komisja Rewizyjna:  
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Dr n. med. Paweł Dryżek
  Dr n. med. Tomasz Floriańczyk