Sekcja Rytmu Serca ikona

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Tel.: 58 584 47 60
e-mail: kempa@gumed.edu.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Maciej Kempa
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Adam Sokal
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
Sekretarz: Dr n. med. Szymon Budrejko
Skarbnik: Dr n. med. Marcin Witkowski

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski
  Dr n. med. Janusz Romanek
  Dr n. med. Paweł Życiński

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
  Dr n. med. Artur Oręziak
  Dr n. med. Anna Kurek