Sekcja Rytmu Serca ikona

I Oddział Kardiologii i Angiologii
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Marii Skłodowskiej Curie 9
41-800 Zabrze
Tel.: 32/271 34 14
Fax: 32/373 37 92
e-mail: asokal@sccs.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Adam Sokal
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Maciej Kempa
Sekretarz: Dr hab. n. med. Michał Mazurek
Skarbnik: Dr hab. n. med. Jakub Baran

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam
  Dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska
  Dr n. med. Lidia Chmielewska-Michalak
  Dr n. med. Paweł Moskal

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Artur Baszko
  Dr hab. n. med. Agnieszka Kotalczyk
  Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk Patej