Sekcja Rytmu Serca ikona

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów

tel.: 17/ 866.44.52

fax: 17/ 866.48.81

e-mail: sekretariat.srs@ptkardio.pl

Przewodniczący: Prof. UR dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Maciej Kempa
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Sekretarz: Dr n. med. Janusz Romanek
Skarbnik: Dr hab. n. med. Adam Sokal

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski
  Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
  Dr n. med. Michał Farkowski
  Dr n. med. Artur Oręziak

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk
  Dr n. med. Aleksandra Czepiel
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska