Sekcja Kardiologii Sportowej ikona

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Klinika Kardiologii

Aleja Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel.: 22/815-73-70

fax: 22/815-73-65

 e-mail: turskakmiec@op.pl

Przewodniczący: Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
Sekretarz: Dr hab. n. med. Łukasz Małek
Skarbnik: Dr n. med. Marcin Konopka

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
  Dr hab. n. med. prof IPCZD Lidia Ziółkowska
  Dr n. med. Agnieszka Kołodzińska
  Dr n. med. Iwona Szadkowska

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Brakstor
  Dr n. med. Andrzej Folga
  Dr n. med. Tomasz Chomiuk