Sekcja Kardiologii Sportowej ikona

Centrum Kardiologiczne Pro Corde
ul. Nowowiejska 64-66/1a
50-315 Wrocław
e-mail: bartoszszafran73@gmail.com

Przewodniczący: Dr n. med. Bartosz Szafran
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Poprzednia Przewodnicząca: Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Sekretarz: Prof. dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
Skarbnik: Dr hab. n. med. Renata Główczyńska

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Michał Ambroziak
  Dr n. med. Marcin Konopka
  Dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek
  Dr hab. n. med. Tomasz Mazurek

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
  Dr n. med. Andrzej Folga
  Prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska