Sekcja Kardiologii Sportowej ikona

Klinika Kardiologii  
Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel.: 22/ 815 73 77
Faks: 22/ 815 73 65 
e-mail: knechtmaria@gmail.com

Przewodnicząca: Dr n. med. Maria Miszczak Knecht
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek
Poprzedni Przewodniczący Dr n. med. Anna Turska Kmieć
Sekretarz: Dr n. med. Andrzej Folga
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz Pająk
  Dr n. med. Bartosz Szafran
  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
  Dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska prof. nadzw.
  Dr n. med. Marcin Konopka