Sekcja Krążenia Płucnego ikona

Gdański Uniwersytet Medyczny
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Wydział Lekarski
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Tel.: 58/584 47 60
Fax: 58/ 346 11 78
e-mail: ewa.lewicka@ptkardio.pl

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, prof. UMED
Poprzednia Przewodnicząca: Dr n. med. Ewa Mroczek
Sekretarz: Dr hab. n. med. Olga Dzikowska-Diduch
Skarbnik: Dr n. med. Magdalena Janus

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Szymon Darocha, prof. CMKP
  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
  Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski
  Dr n. med. Marcin Waligóra
Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka
  Dr n. med. Ilona Skoczylas
  Dr n. med. Marek Grabka