Sekcja Krążenia Płucnego ikona

Klinika Kardiologii
Instytut Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
51-354 Wrocław
Tel.: 71 736 42 58
e-mail: mroczeke@wp.pl

Przewodnicząca: Dr n. med. Ewa Mroczek
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. med. Ewa Lewicka
Poprzednia Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
Sekretarz: Dr n. med. Ilona Skoczylas
Skarbnik: Dr n. med. Marcin Waligóra

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
  Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski
  Dr n. med. Olga Dzikowska-Diduch
  Dr n. med. Michał Florczyk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
  Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka
  Dr n. med. Piotr Błaszczak