Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych ikona

Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 22/ 343 44 72
Fax: 22/ 343 45 46
e-mail: mlipczynska@ikard.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Ewa Mroczek
Poprzednia Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ
Sekretarz: Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
Skarbnik: Dr hab. n. med. Ewa Kowalik

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
  Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
  Dr n. med. Bartosz Sobień

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Prof. dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
  Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk