Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych ikona

Klinika Kardiologii

Instytut  "Centrum - Zdrowia Dziecka"

Aleja Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel.: 22/ 815.73.70

fax: 22/815.73.65

 e-mail: gbrzezinska@hoga.pl

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Przewodniczący-Elekt: Prof. UJ dr hab. n. med. Monika Komar
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Sekretarz: Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
Skarbnik: Dr n. med. Ewa Mroczek

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
  Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Prof. UJ dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
  Prof. GUMED dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec