Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych ikona

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: 12 614 33 99
Faks: 12 614 33 32
e-mail: moni_s@interia.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys prof. IPCZD
Sekretarz: Dr n. med. Bartosz Sobień
Skarbnik: Dr n. med. Ewa Mroczek

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska
  Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz prof. nadzw. GUMed
  Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Dr n. med. Maria Zubrzycka