Zasady przyznawania certyfikatów indywidualnych SRS PTK w zakresie urządzeń wszczepialnych i elektrofizjologii

Zasady przyznawania certyfikatów indywidualnych SRS PTK w zakresie urządzeń wszczepialnych i elektrofizjologii