Opinie i stanowiska ekspertów PTK

Data publikacji Opinie
2020 Postępowanie w wadach zastawkowych serca i chorobach strukturalnych w czasie pandemii COVID‑19 w Polsce
Edyta Płońska Gościniak, Piotr Suwalski, Stanisław Bartuś, Tomasz Kukulski, Monika Komar, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier, Piotr Pruszczyk, Zbigniew Gąsior , Zenon Huczek, Adrianna Berger-Kucza, Janusz Bąk, Danuta Sorysz, Jarosław D. Kasprzak
2020 Pacjent z niewydolnością serca w obliczu pandemii COVID-19
Marta Kałużna-Oleksy, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek
2020 Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych wydłużających odstęp QT u pacjentów z COVID-19
Elżbieta K. Biernacka, Dariusz A. Kosior, Agnieszka Zienciuk-Krajka, Maria Miszczak-Knecht, Maciej Kempa, Andrzej Przybylski
2020 Tryb i sposób wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID-19
Maciej Kempa, Marcin Gułaj, Michał M. Farkowski, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Przemysław Mitkowski
2020 Wytyczne dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
Dariusz A. Kosior, Anetta Undas, Grzegorz Kopeć, Tomasz Hryniewiecki , Adam Torbicki, Tatiana Mularek-Kubzdela, Jerzy Windyga, Piotr Pruszczyk
2020 Opinia ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie wykonywania badań echokardiograficznych podczas pandemii COVID-19
Andrzej Gackowski, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec, Piotr Szymański
2021 Echokardiografia w warunkach pandemii COVID-19, z uwzględnieniem programu szczepień. Aktualizacja opinii ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — 2021
Piotr Szymański, Andrzej Gackowski, Katarzyna Mizia-Stec, Jarosław D. Kasprzak, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec