Opinie i stanowiska ekspertów PTK

Data publikacji Opinie
2020 Postępowanie w wadach zastawkowych serca i chorobach strukturalnych w czasie pandemii COVID‑19 w Polsce
Edyta Płońska Gościniak, Piotr Suwalski, Stanisław Bartuś, Tomasz Kukulski, Monika Komar, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier, Piotr Pruszczyk, Zbigniew Gąsior , Zenon Huczek, Adrianna Berger-Kucza, Janusz Bąk, Danuta Sorysz, Jarosław D. Kasprzak
2020 Kliniczne zastosowanie echokardiografii obciążeniowej w wadach zastawkowych serca
Edyta Płońska Gościniak, Tomasz Kukulski, Tomasz Hryniewiecki , Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Kosmala, Maria Olszowska, Katarzyna Mizia-Stec, Piotr Pysz, Beata Zaborska, Patrycjusz Stokłosa, Zbigniew Gąsior
2022 Postępowanie z chorym po interwencji zastawkowej Opinia Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Sekcji Kardiochirurgii, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Edyta Płońska Gościniak, Wojciech Wojakowski, Tomasz Kukulski, Zbigniew Gąsior , Marek Grygier, Katarzyna Mizia-Stec, Tomasz Hirnle, Maria Olszowska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Suwalski, Monika Komar, Stanisław Bartuś, Piotr Pysz, Magdalena Mizia-Szubryt, Tomasz Hryniewiecki
2022 Postępowanie w wadach zastawkowych serca u pacjentów z chorobą nowotworową: zespół interdyscyplinarny, kardiotoksyczność, diagnostyka, interwencje przezcewnikowe i chirurgiczne. Opinia ekspertów...
Edyta Płońska Gościniak, Grzegorz Piotrowski, Wojciech Wojakowski, Piotr Gościniak, Maria Olszowska, Maciej Lesiak, Aneta Klotzka, Marek Grygier, Marek Deja, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Wojciech Kosmala, Piotr Suwalski, Maciej Kolowca, Kazimierz Widenka, Tomasz Hryniewiecki