Wytyczne

Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne u typowych chorych cierpiących na określoną chorobę, uwzględniając nie tylko wynik leczenia, lecz także potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Uaktualniony list Komisji Wytycznych – wytyczne 2023

 

Data publikacji Wytyczne Problem
2016 Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
2021 Wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu secowo-naczyniowego w praktyce klinicznej prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego