Opinie i stanowiska ekspertów PTK

Data publikacji Opinie
2020 Curriculum dla pielęgniarki niewydolności serca
Izabella Uchmanowicz, Magdalena Lisiak, Małgorzata Lelonek, Ewa A. Jankowska, Agnieszka Pawlak, Joanna Jaroch, Jolanta Kolasa, Piotr Hetman, Ewa Straburzyńska-Migaj, Krystyna Czapla, Jadwiga Nessler
2020 Pacjent z niewydolnością serca w obliczu pandemii COVID-19
Marta Kałużna-Oleksy, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek
2020 Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące opieki paliatywnej w kardiologii
Piotr Z. Sobański, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Tomasz Grodzicki, Piotr Jakubów, Piotr Jankowski, Marcin Kurzyna, Jadwiga Nessler, Andrzej Przybylski, Anna Ratajska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Izabella Uchmanowicz, Tomasz Pasierski
2019 Wpływ sakubitrylu/walsartanu na występowanie arytmii komorowej oraz na ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory
Marcin Grabowski, Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Rafał Dąbrowski, Michał M. Farkowski, Andrzej Gackowski, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Zbigniew Kalarus, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Maciej Sterliński, Grzegorz Opolski, Andrzej Przybylski
2021 Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca zastosowania dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory
Jadwiga Nessler, Aleksander Siniarski, Przemysław Leszek, Janusz Gumprecht, Jarosław Drożdż, Jarosław Kaźmierczak, Adam Witkowski, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Piotr Ponikowski
2022 Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotycząca postępowania w okres
Jadwiga Nessler, Krzysztof Krawczyk, Przemysław Leszek, Paweł Rubiś, Piotr Rozentryt, Andrzej Gackowski, Agnieszka Pawlak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Ewa Jankowska, Anna Brzęk, Ewa Piotrowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Adam Windak, Tomasz Tomasik, Izabella Uchmanowicz, Małgorzata Lelonek
2022 Opinia ekspertów Asocjacji NS PTK na temat opublikowanych w 2021 roku wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca — wytyczne z perspektywy krajowej
Małgorzata Lelonek, Marcin Grabowski, Jarosław D. Kasprzak, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Ewa Straburzyńska-Migaj, Paweł Rubiś
2022 Praktyczne aspekty wskazań refundacyjnych dla inhibitorów SGLT2 u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Opinia Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa
Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Marcin Grabowski, Jadwiga Nessler
2023 Identyfikacja i leczenie pacjenta z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler, Paweł Rubiś