Wytyczne

Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne u typowych chorych cierpiących na określoną chorobę, uwzględniając nie tylko wynik leczenia, lecz także potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Uaktualniony list Komisji Wytycznych – wytyczne 2022

 

Data publikacji Wytyczne Problem
2013 Wytyczne ESC dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej stymulacja serca, resynchronizacja serca
2021 Wytyczne ESC 2021 dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca stymulacja serca, resynchronizacja serca